Avbokningsvillkor


Bokningsregler

Minimidebitering för våra standardbufféer är 12 personer, för specialbufféer 25 personer. Beställningar av våra standardbufféer kan garanteras om de bokas 3 dagar innan eventet, givetvis försöker vi lösa beställningar som bokas inom 3 dagar innan eventet.

Beställningar av våra beställningsmenyer samt specialbufféer kan garanteras om de bokas 5 dagar innan eventet, givetvis försöker vi lösa beställningar som bokas inom 5 dagar innan eventet.

Avbokningsregler

Mindre arrangemang, ca 20 pers
Avbokning av arrangemang med 1-5 banor & mat eller motsvarande bokning av konferenser ska ske senast 3 dagar innan bokad tid.
Vid avbokning 4 dagar innan bokad tid debiteras 50 % av beställningsvärdet. Avbokning mindre än 2 dagar innan debiteras med fullt belopp. Avdrag kan göras för banhyra om de avbokade banorna hyrs ut.

Större arrangemang, från 20 pers
Avbokning av arrangemang med fler än 5 banor & mat eller motsvarande bokning av konferenser ska ske minst 7 dagar innan bokat datum. Vid avbokning 6-4 dagar innan bokat datum debiteras 50 % av beställningsvärdet, Avbokning senare än 3 dagar innan debiteras med fullt belopp. Avdrag kan göras för banhyra om de avbokade banorna hyrs ut.

Hela hallen

Vid bokning av hela hallen gäller avbokning minst 14 dagar innan bokat datum. Vid avbokning 13-7 dagar innan bokat datum debiteras 50 % av beställningsvärdet. Avbokning senare än 7 dagar innan debiteras med fullt belopp.Avdrag kan göras för banhyra om de avbokade banorna hyrs ut.

Bara Bowling

Avbokning av 4 banor eller mer skall ske minst 3 dagar innan bokat datum. Vid avbokning 2-1 dagar innan bokat datum debiteras 50 % av beställningsvärdet. Avdrag kan göras för banhyra om de avbokade banorna hyrs ut. Alla glömda bokningar sk. No shows debiteras med fullt belopp.

Ändring av bokning

Ändring av arrangemang med mer än 20% av antalet deltagare ska ske senast 4 dagar innan bokad tid. Där efter faktureras ursprungligt antal deltagare. Avdrag kan göras för banhyra om de avbokade banorna hyrs ut.