Med mat


För våra matkombos så gäller minimidebitering på 12 personer samt att man är 3 personer eller fler per bana.
Senast 2 dagar innan eventet behöver vi veta antalet personer.
Vill du ha en mångkamp i samband med maten, läs mer här:

Mångkamp
Avbokningsvillkor

 

Övrigabuffér

Kombopriser med andra typer av bufféer begär offer